Menü
Your Cart

Általános szerződési feltételek

PHARMA KÍGYÓ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2022.
 
Jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, az egyes tartós
fogyasztási  cikkekre  vonatkozó  kötelező  jótállásról  szóló  151/2003.  (IX.  22.)  Korm. rendelet valamint a
fogyasztó  és  vállalkozás  közötti,  az  áruk  adásvételére,  és  a  digitális  tartalom  szolgáltatására  és  digitális
szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet
továbbá hatályos egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével készült.  
 
PHARMA  KÍGYÓ  EGÉSZSÉGÜGYI  ÉS  HUMÁN  SZOLGÁLTATÓ KFT. üzemelteti a https://kigyopatika.hu/ weboldalt.
 
A PHARMA KÍGYÓ KFT. a 2021. március 01. napján kelt Általános Szerződési Feltételeket hatályon kívül helyezi és
helyébe az alábbi ÁSZF lép.
 
Kérjük látogatóinkat, hogy a https://kigyopatika.hu/ weboldal használatát megelőzően olvassák el általános használati feltételeinket.
 
AMENNYIBEN AZ ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI FELTÉTELEINKKEL NEM ÉRTENEK EGYET KÉRJÜK, NE HASZNÁLJÁK A WEBOLDALT!
 
A  https://kigyopatika.hu/ weboldal  használatával  vagy a PHARMA  KÍGYÓ  KFT. termékei megrendelésével Ön
automatikusan elismeri, tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek fogadja el az alábbi szerződési feltételeket.

1. § CÉGADATOK
 
A Kereskedő neve: PHARMA KÍGYÓ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KFT.
(továbbiakban: PHARMA KÍGYÓ KFT.)
A Kereskedő képviselője: Gyurisné Dr. Török Éva ügyvezető
A Kereskedő székhelye: 6720 Szeged, Klauzál tér 3.
A Kereskedő levelezési címe: 6720 Szeged, Klauzál tér 3.
A Kereskedő Cg.: 06 09 014813
Vezetve a Szegedi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.  
A Kereskedő adószáma: 11690100-2-06
A Kereskedő KSH számjele: 11690100-4773-113-06.
A Kereskedő bankszámlaszáma:OTP Bank Nyrt.: 11735005-26036450
A Kereskedő telefonszáma: +36 62 / 547-174 és +36 62 / 547-175
Ügyfélszolgálat elérhetősége: hétköznap 08:00 - 16:00 között
Email: kigyopatika@kigyopatika.hu
 
A honlap tárhelyszolgáltatójának adatai:
 
PHARMA KÍGYÓ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KFT.  
Székhelye: 6720 Szeged, Klauzál tér 3.
Levelezési címe: 6720 Szeged, Klauzál tér 3.
Cg.: 06 09 014813
Vezetve a Szegedi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.  
Adószáma: 11690100-2-06
Email: kigyopatika@kigyopatika.hu

2. § FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
 
a.)   Kereskedő: PHARMA KÍGYÓ KFT.
b.)   Vásárló: aki a PHARMA KÍGYÓ KFT. https://kigyopatika.hu/ weboldalát használja és /
      vagy a weboldalon keresztül terméke(ke)t rendel meg.
c.)   Fogyasztó: a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény  8:1.§  3. pontjában foglaltak
      szerint  a  szakmája,  önálló  foglalkozása  vagy  üzleti  tevékenysége  körén  kívül  eljáró
      természetes személy.  
d.)   Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.
e.)   Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő
      szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve
      a  pénzt  és  az  értékpapírt,  valamint  a  dolog  módjára  hasznosítható  természeti  erőket –,
      szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy
      más módon történő igénybevétele.
f.)   Távollévők  között  kötött  szerződés: olyan  fogyasztói  szerződés,  amelyet  a  szerződés
      szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a
      felek  egyidejű  fizikai  jelenléte  nélkül  úgy  kötnek  meg,  hogy  a  szerződés  megkötése
      érdekében  a  szerződő  felek  kizárólag  távollévők  közötti  kommunikációt  lehetővé  tévő
      eszközt alkalmaznak.

3. § ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK  
 
a.)    A kereskedő honlapján felsorolt és konkrétan körülírt termék(ek)et interneten (a korábban
       már megjelölt honlapon) rendelheti meg.
b.)    A kereskedő honlapjáról történő megrendelésnek (vásárlásnak) nem feltétele az érvényes
       regisztráció lehetőség van „ VENGÉGVÁSÁRLÁS ” -sal is megrendelni a termék(ek)et.  
c.)    Az  elektronikus  kereskedelmi  szolgáltatások,  valamint  az  információs  társadalommal  összefüggő
       szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – a továbbiakban Ektv. – 5. § (2)
       bekezdése alapján  tájékoztatjuk,  hogy  az  internetes  áruházon  keresztül  megkötött
       elektronikus  szerződés  nem  tekinthető  írásba  foglalt  szerződésnek,  így  az  nem  kerül
       iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető, a szerződés tartalma azonban
       a vásárlónak küldött elektronikus visszaigazoló leveleinkből rekonstruálható.
d.)    A szerződés nyelve a https://kigyopatika.hu/ weboldalon történő vásárlás esetén magyar.
e.)    A 2022. január 1-jétől hatályba lépett törvényi rendelkezések értelmében Magyarországon
       gyógyszer interneten keresztül csomagküldés igénybevételével nem rendelhető.
f.)    A https://kigyopatika.hu/ weboldalon számos információ található, azonban mindig tartsa
       szem előtt,  hogy ezek  nem  helyettesíthetik  a  szakszerű  orvosi  ellátást  és  az  erre  épülő
       tanácsokat.
g.)    A gyógyszertárak a hozzájuk beérkezett megrendelésekről a 41/2007. EüM rendelet 19. §
       (1)-(2)  bekezdése szerinti  tartalommal  módosíthatatlan  nyilvántartást  vezetnek,  a
       megrendeléstől számított legalább 5 (öt) évig.
h.)    A  41/2007.  (IX.19.)  EüM  rendelet  17.§  (6)  bekezdésében foglaltaknak  megfelelően  az
       internetes  gyógyszer-értékesítésre  jogosult  gyógyszertárak  jegyzékét  az Országos
       Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet /OGYÉI/ vezeti és teszi közzé az alábbi linken
       keresztül:  
       https://ogyei.gov.hu/gyogyszertarkereso&action=search
i.)    A https://kigyopatika.hu/ weboldalon a  Magyarországon  törzskönyvezett  vény  nélkül
       kiadható  és közfinanszírozásban  nem  részesülő  gyógyszerek,  gyógyhatású  termékek,
       homeopátiás  komplex  gyógyszerek,  étrend-kiegészítő  termékek,  egyéb  egészségügyi-,
       diétás élelmiszer termékek, gyógyászati segédeszközök, kozmetikumok és egyéb termékek
       rendelhetők meg.
j.)    Mielőtt a vény  nélkül  kapható, megvásárolt gyógyszert és gyógyszernek  nem minősülő
       gyógyhatású készítményt  használni  kezdené kérjük,  konzultáljon  háziorvosával  vagy
       gyógyszerészével.
k.)    Az öndiagnózis és az abból adódó téves gyógyszerszedés esetenként káros mellékhatásokat
       eredményezhet.
l.)    A  megrendelt  termék  használati  utasítását,  illetőleg  betegtájékoztatóját  használat  előtt
       feltétlenül olvassa el és kérjük, tartsa be az előírt adagolást.
m.)    A hosszabb ideig tartó gyógyszerszedést megelőzően konzultáljon kezelőorvosával.
n.)    A hivatalos termékleírásért kérjük, látogasson el a termék gyártójának weboldalára.
o.)    A weboldalon megjelenített képek illusztrációk.

4. § MEGRENDELÉS FOLYAMATA (TECHNIKAI LÉPÉSEK)
 
a.)    A termék(ek)ről és azok  összetételéről a weboldalon betegtájékoztató és  illusztráció is
       elhelyezésre került,  de  amennyiben kérdése  van a „ KÉRDEZEK ” gombra  kattintva
       közvetlenül  üzenetet  tud  küldeni  a PHARMA  KÍGYÓ  KFT -nek, a  név,  e-mail  cím,
       telefonszám és az üzenet megadásával.
b.)    Általános esetben 1 (egy) termék kerül a kosárba, kérjük amennyiben több terméket kíván
       megrendelni, növelje a darabszámot a megfelelő gombra kattintással.
c.)    A termék „ KOSÁRBA ” gombra kattintással helyezhető a kosárba, melyet követően az
       alábbi tájékoztató kerül megjelenítésre: „ Sikeresen belerakta – az Ön által kiválasztott
       termék megnevezése – terméket a kosárba. ”
d.)    Amennyiben tovább kíván vásárolni, ezt megteheti. Amennyiben meg kívánja tekinteni a
       kosár tartalmát, akkor kattintson a „ KOSÁR ” ikonra a weboldal jobb felső sarkában,
       ahol  megjelenik  a  kosárban  lévő  termék,  annak bruttó  végösszege. Amennyiben  a
       megrendelést be kívánja fejezni, kattintson a „ PÉNZTÁR ” gombra.
e.)    Amennyiben a kosár menüben a megrendelését áttekintette és az megfelelő, folytassa a
       megrendelési folyamatot a „ PÉNZTÁR ” gombra kattintással vagy folytathatja a vásárlást
       a „ VÁSÁRLÁS FOLYTATÁSA ” gombra kattintva.
f.)    A pénztár menüben a korábban regisztrált vásárló a „ BELÉPÉS ” gombra kattintva
       adhatja  meg  a  belépéshez  szükséges  adatait,  amennyiben  még  nem  regisztrált  a „
       REGISZTRÁCIÓ ” gomra kattintson, amennyiben nem kíván regisztrálni, kattintson a
       „ VENDÉGVÁSÁRLÁS ” gombra.
g.)    A  regisztrált  fiókba  történő  belépéshez  szükséges  az  e-mail  cím  és  jelszó  megadása,
       amennyiben regisztrálni kíván szükséges, hogy megadja az alábbi adatokat:  
          •  keresztnév és vezetéknév,  
          •  e-mail,  
          •  telefonszám,
          •  jelszó,  
          •  számlázási cím,
          •  szállítási cím amennyiben eltér a számlázási címtől.
       Amennyiben vendégként kíván vásárolni, adja meg az alábbi adatokat:
          •  keresztnév és vezetéknév,  
          •  e-mail,  
          •  telefonszám,
          •  számlázási cím,
          •  szállítási cím amennyiben eltér a számlázási címtől.
h.)    Amennyiben a kosárba helyezett termék nem megfelelő a piros „ X ” ikonra kattintva
       távolíthatja el a terméket a kosárból. A darabszám beírása majd a zöld „ FRISSÍTÉS ”
       ikonra kattintva pedig a darabszám változtatható meg.
i.)    Ezt követően a szállítási mód választható ki. A megrendelt termék átvehető személyesen a
       6720 Szeged, Klauzál tér 3. sz. alatt található Kígyó Patikában, ebben az esetben az átvétel
       INGYENES. Házhozszállítás esetében a díj 24.990 Ft, azaz Tizennyolcezer-kilencszáz forint
       rendelési  érték  alatt 1.790  Ft,  azaz  Egyezer-hétszázkilencven  forint, afölött INGYENES.      
       Logisztikai partnerünk:
       GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
       Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
       Cégjegyzékszám: 13 09 111755
       Adószám: 12369410-2-44
       Honlap: https://gls-group.eu/HU/hu/home
       Telefon: +36 1 802 0265*
       Mobil: +36 20 890-0660*    
       Címzetteknek fenntartott ügyfélszolgálat, amely munkanapokon 7.00 - 20.00 óra között érhető el.      
       A GLS-Hungary Kft Adatvédelmi Szabályzata:
       https://gls-group.eu/EU/en/dataprotection/glshungary

Magyar Posta Zrt.
       Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

       Honlap: www.posta.hu
       Telefon: +36 1 767 82 72
       A Magyar Posta Zrt. Adatvédelmi Szabályzata:
      https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato
j.)    A vételár kifizetésének módjai:
           a.) bankkártyával online (amely ingyenes)
           b.) utánvéttel, amelynek díja: 650 Ft
k.)    A PHARMA KÍGYÓ KFT. az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1143 Budapest,
       Hungária krt. 17-19., Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@simple.hu +36 1/20/30/70 3-666-
       611, Cégjegyzékszám:  01-09-174466,  Nyilvántartó  hatóság:  Fővárosi  Törvényszék
       Cégbírósága, adószám: 24386106-2-42) / továbbiakban: Simple Pay / bankkártyás fizetési
       szolgáltatását használja.
       A bankkártyás fizetés a Simple Pay biztonságos elektronikus fizetés felületén keresztül
       történik. A weboldal a fizetéskor használt bankkártya adatokhoz nem fér hozzá és nem
       tárolja azokat. A rendelési folyamat befejezése után egy visszaigazoló levelet fog kapni.
       A fizetési tranzakcióról szóló információkat az alábbi webhelyen éri el:
       https://simplepay.hu/       
l.)    Ezen  a  felületen  van  lehetőség  a  bevitt  adatokat  a  megrendelés  előtt  újra  áttekinteni,
       szükség esetén a bevitt adatokat megváltoztatni / módosítani, valamint törölni.  
m.)    A megrendelést a " MEGRENDELÉS VÉGLEGESÍTÉSE " gomb megnyomásával
       küldheti el, melyhez előbb szükséges jelen ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása
       a négyzet kipipálásával.
n.)    A  vásárló  tudomásul  veszi,  hogy  a https://kigyopatika.hu/ webáruházban  történő
       véglegesített  megrendelés  (vételi  ajánlat)  és  annak  a  kereskedő  részéről  történt
       visszaigazolása  által  érvényes  adásvételi  szerződés  jön  létre,  mindezekre  figyelemmel  a
       megrendelés véglegesítése olyan nyilatkozat (vételi ajánlat), amely fizetési kötelezettséget
       von maga után.      
       A  véglegesítő  gombfunkció  aktiválását  megelőzően  a  webáruház  honlapján  a  szöveges
       részben a „ MEGRENDELÉS VÉGLEGESÍTÉSE ” felirat jelenik meg továbbá az
       alábbi  tájékoztató: „Figyelem!  Megrendelésed  fizetési  kötelezettséget  von  maga után!"
o.)    Ha az Önnek küldött visszaigazolás nem érkezik meg 24 (huszonnégy) órán belül, akkor
       hibás e-mail címet adott meg vagy valamilyen adatbeviteli hiba történt, ebben az esetben
       haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a PHARMA KÍGYÓ KFT.  -val telefonon a +36 62
       / 547-174 és +36 62 / 547-175 telefonszámon.
p.)    Amennyiben a visszaigazolás legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül nem érkezik meg, a
       vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.  
q.)    Érvényes rendelés: A rendelés akkor tekinthető érvényesnek,  ha a vásárló a rendelési
       folyamat  során minden  kötelező  adatot  kitöltött.  Ekkor  a  visszaigazoló elektronikus
       levélben – rögzítésre kerül a megrendelt termék annak bruttó vételára – a szállítás vagy
       utánvét díja – továbbá a megrendelő adatai, a szállítási adatok és a kiválasztott fizetési mód
       továbbá jelen ÁSZF is mellékelten csatolásra kerül.
r.)    Rendelés  visszavonása / törlése: A  rendelés  törlésére  vagy  visszavonására a
       megrendeléstől  számított 10  (tíz) percen  belül  kerülhet  sor. Ebben  az  esetben
       haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a PHARMA KÍGYÓ KFT. -val a telefonon a +36
       62 / 547-174 és +36 62 / 547-175 telefonszámon.
       Egyéb  esetben a  megrendelés  minden  esetben  fizetési  kötelezettséget  von  maga  után,
       amelyről a vásárló tájékoztatásra kerül a véglegesítő gombfunkció aktiválását megelőzően:
       „Figyelem! Megrendelésed fizetési kötelezettséget von maga után!"
s.)    Adatbeviteli hibák kijavítása:
       •     Amennyiben a megrendelés a kosár fázisban van és a kosárba helyezett termék
             nem megfelelő a piros „ X ” ikonra kattintva távolíthatja el a terméket a kosárból.
             A  darabszám  beírása  majd  a  zöld „  FRISSÍTÉS  ” ikonra  kattintva  pedig  a
             darabszám változtatható meg.
       •     Amennyiben a személyes profiljában korábban bevitt adatok változtak meg azt a
             profilban tudja módosítani „ BELÉPÉSI ADATOK MÓDOSÍTÁSA ” opciót választva.
       •     Ha  a  megrendelést  követően  észlelte,  hogy  bármely  adatát  tévesen  adta  meg
             haladéktalanul vegy fel a kapcsolatot a PHARMA KÍGYÓ KFT. -val a telefonon a
             +36 62 / 547-174 és +36 62 / 547-175 telefonszámon.
t.)    A weboldal fejlécében a „ BELÉPÉS ” menüpontra kattintva a „ BEJELENTKEZÉS
       ” opció alatt az „ ELFELEJTETT JELSZÓ " feliratra kattintva a regisztrált e-mail címe
       megadásával új jelszót tud igényelni. A megadott e-mail címre kerül elküldésre egy új jelszó.
       A „  BELÉPÉS  ” menüpontban  az  új  jelszó  és  a  regisztrált  e-mail  címe  megadásával
       ismételten  sikeresen  beléphet. A  jelszóváltás  sikerességét  az  új  jelszóval  való  sikeres
       bejelentkezés jelenti.

6. § FIZETÉSSEL ÉS AZ ÁRRAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
 
a.)   A „Raktáron nem lévő termék” esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek.  
b.)   A PHARMA KÍGYÓ KFT. az árváltoztatás jogát fenntartja.
c.)   A mindenkori bruttó vételár, – vagyis a termékért a fogyasztói forgalomban fizetendő ár –
      az információs oldalon a termék mellett található akként, hogy a vételár magában foglalja
      az ÁFA összegét, de a szállítás vagy az utánvét költségét nem tartalmazza. Ezen költségek
      a megrendelés folyamatában a „ KOSÁR ” -ban tekinthetőek meg egyedileg.
d.)   A megrendelt termék átvehető személyesen a 6720 Szeged, Klauzál tér 3. sz. alatt található
      Kígyó Patikában, ebben az esetben az átvétel INGYENES. Házhozszállítás esetében a
      díj 24.990 Ft, azaz Huszonnégyezer-kilencszázkilencven forint rendelési érték alatt 1.790 Ft, azaz Egyezer-
      hétszázkilencven forint, afölött INGYENES.
       Logisztikai partnerünk:
       GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
       Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
       Cégjegyzékszám: 13 09 111755
       Adószám: 12369410-2-44
       Honlap: https://gls-group.eu/HU/hu/home
       Telefon: +36 1 802 0265*
       Mobil: +36 20 890-0660*
       Címzetteknek fenntartott ügyfélszolgálat, amely munkanapokon 7.00 - 20.00 óra között érhető el.
       A GLS-Hungary Kft Adatvédelmi Szabályzata:
       https://gls-group.eu/EU/en/dataprotection/glshungary

       Magyar Posta Zrt.
       Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

       Honlap: www.posta.hu
       Telefon: +36 1 767 82 72
       A Magyar Posta Zrt. Adatvédelmi Szabályzata:
      https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato


e.)   A vételár kifizetésének módjai:  
           c.) bankkártyával online
           d.) utánvéttel, amelynek díja: 650 Ft
f.)   A PHARMA KÍGYÓ KFT.    az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1143 Budapest,
      Hungária krt. 17-19., Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@simple.hu +36 1/20/30/70 3-666-
      611,  Cégjegyzékszám:  01-09-174466,  Nyilvántartó  hatóság:  Fővárosi  Törvényszék
      Cégbírósága,  adószám:  24386106-2-42) /  továbbiakban:  Simple  Pay  / bankkártyás  fizetési
      szolgáltatását használja.         
       A bankkártyás fizetés a Simple Pay biztonságos elektronikus fizetés felületén keresztül
       történik. A weboldal a fizetéskor használt bankkártya adatokhoz nem fér hozzá és nem
       tárolja azokat. A rendelési folyamat befejezése után egy visszaigazoló levelet fog kapni.
       A fizetési tranzakcióról szóló információkat az alábbi webhelyen éri el:
       https://simplepay.hu/
g.)   A vásárló köteles az átvétel időpontjában a termék külső sérülésmentes csomagolását és a
      csomagolásban található terméket tételesen ellenőrizni és hiánytalan mennyiségi teljesítés
      esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően mennyiségre vonatkozó reklamációt a
      kereskedő nem fogad el. A futárnak adott átvételi elismervény aláírásával a vásárló elismeri
      a sérülésmentes csomag átvételét, és a csomag tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag
      abban  az  esetben  tudunk  elfogadni,  ha  a  hiány  vagy  sérülés  ténye  a  futár  jelenlétében
      jegyzőkönyvben  kerül  rögzítésre.  A  számlát  a  csomagban  helyezzük  el,  amelyen
      ellenőrizhetőek  a  cikkszámok,  darabszámok.  Az esetleges  szállítás  közbeni  sérülésekkel
      kapcsolatos reklamációkat csak, a sérülésről felvett jegyzőkönyv birtokában tudjuk kezelni.
h.)   Amennyiben a vásárló bármilyen külsérelmi nyomot vél felfedezni a csomagoláson, a futár
      jelenlétében bontsa fel a küldeményt, és ellenőrizze le, hogy a csomagoláson belül a termék
      sérülésmentes és hiánytalan, csak ezt követően írja alá az átvételt. A futár sérült csomag
      esetén köteles megvárni és elősegíteni a tételes átvételt és átvizsgálást.  
i.)   Amennyiben a vásárló hiányt vagy sérülést észlel kérjük, hogy azt 24 (huszonnégy) órán belül
      jelezze az alábbi elérhetőségeken:   
      A Kereskedő levelezési címe: 6720 Szeged, Klauzál tér 3.
      E-mail: kigyopatika@kigyopatika.hu
      A GLS  General  Logistics  Systems  Hungary  Csomag-Logisztikai  Korlátolt  Felelősségü  Társaság a
      kiszállítást megelőzően értesítést küld a vásárló részére a kézbesítés várható időpontjáról, a
      megrendelésben megadott elérhetőségeken. A vásárló felelőssége gondoskodni arról, hogy
      az adott időszakban a csomag átvételét biztosítsa, vagy a rendelés kiszállítását megelőző 24
      (huszonnégy) órán belül visszajelezzen, ha a szállítás időpontja nem megfelelő számára.
j.)   Amennyiben az áru kiszállítás során a kézbesítés sikertelen, ennek tényéről a futár értesítést
      hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz az áru kiszállítására. Felhívjuk a
      figyelmét,  hogy  a  vásárlónak  felróható  sikertelen  kiszállítás  költségét  a  vásárló  tartozik viselni.
k.)   A  PHARMA  KÍGYÓ  KFT.  nem  felelős  a  weboldalon  található  árazási  vagy  egyéb
      adatbeviteli  hibákért  és  fenntartja  a  jogot  a  félreértésen / árazási  hibán / stb. alapuló
      megrendelések törlésére, azaz a PHARMA KÍGYÓ KFT. nem köteles a terméket hibás áron
      teljesíteni,  hanem  felajánlhatja  a  helyes  áron  történő teljesítést,  amelynek  ismeretében  a
      fogyasztó elállhat vásárlási szándékától.
l.)   Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett
      ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről
      szóló  2013.  évi  V.  törvény  (Ptk.) alapján  a  szerződés  a  felek  akaratának  kölcsönös  és
      egybehangzó  kifejezésével  jön  létre.  Amennyiben  a  felek  nem  tudnak  megállapodni  a
      szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan
      kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről,
      amelyekből  jogok  és  kötelezettségek  fakadnának.  Ennek  alapján  a  hibás / téves  áron
      visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.
m.)   A vásárló kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. A választott
      fizetési módtól a vásárló csak a PHARMA KÍGYÓ KFT. előzetes hozzájárulásával térhet el.
n.)   Amennyiben  a megrendelés online vagy  banki  terminálon  keresztül  kifizetésre  került,
      azonban  a  megrendelés  összegének  visszatérítése  szükséges – pl.  valamilyen  rendszer
      hibából  kifolyólag  több  alkalommal  került  kiegyenlítésre  a  megrendelés  összege – a
      PHARMA KÍGYÓ KFT.,   a megrendelés összegét visszatéríti, melynek időtartama 3 -10
      munkanapot vesz igénybe.

7. § KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS
 
a.)   A kereskedő szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
      törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.)
      Korm. rendeletben, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra
      vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.)
      NGM rendeletben valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális
      tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól
      szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
b.)   A kereskedő a nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles
      felvenni,  amelyben  rögzíti  a  vásárló  nevét,  címét,  valamint  nyilatkozatát  arról,  hogy
      hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés
      keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
      szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, a vásárló és
      a  kereskedő  közötti  szerződés  keretében  eladott  ingó  dolog  megnevezését,  vételárát,  a
      szerződés kereskedő általi teljesítésének időpontját, a hiba bejelentésének időpontját, a hiba
      leírását, szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot,
      továbbá a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az
      alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.
c.)   A jegyzőkönyvnek  tájékoztatást kell  tartalmaznia arról,  hogy fogyasztói  jogvita  esetén  a
      fogyasztó  a  megyei  (fővárosi)  kereskedelmi  és  iparkamarák  mellett  működő  békéltető
      testület eljárását is kezdeményezheti.
d.)   A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell
      bocsátani.  A  jegyzőkönyvről  a  fogyasztó  kérésére  a  kereskedő  tartós  adathordozón másolatot biztosít.
e.)   A fogyasztó  és  a  vállalkozás  közötti  szerződés  keretében  eladott  dolgokra  vonatkozó  szavatossági és
      jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6)
      bekezdése szerint  a  kereskedő  a  fogyasztó  szavatossági  vagy  jótállási  igényéről  felvett
      jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3 (három) évig köteles megőrizni, és azt az
      ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
f.)   A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló
      törvény szerinti panasznak.

1./ KELLÉKSZAVATOSSÁG:
 
a.)   A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:157. § (1) bekezdése szerint, a kereskedő
      hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben
      vagy  jogszabályban  megállapított  minőségi  követelményeknek. Nem  teljesít  hibásan  a
      kereskedő, ha a jogosult (vásárló) a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a
      hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.  
b.)   A vállalkozás hibásan teljesít továbbá, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből
      fakad, feltéve, hogy
          1. az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a vállalkozás
             végezte el, vagy a vállalkozás felelősségvállalása mellett végezték el; vagy
          2. az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe
             helyezés a vállalkozás által - illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a
             digitális  tartalom  vagy  digitális  szolgáltatás  szolgáltatója  által - rendelkezésre
             bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.
c.)   Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom
      vagy  digitális  szolgáltatás  meghatározott  időtartamon  keresztül  történő  folyamatos
      szolgáltatásáról rendelkezik,  a vállalkozás felel  az  áru digitális tartalommal  vagy digitális
      szolgáltatással kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba
          1. két  évet  meg nem  haladó  időtartamú  folyamatos  szolgáltatás  esetén  az  áru
             teljesítésétől számított két éven belül; vagy
          2. két  évet  meghaladó  időtartamú  folyamatos  szolgáltatás  esetén  a  folyamatos
             szolgáltatás teljes időtartama alatt
             következik be vagy válik felismerhetővé.
d.)   A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és
      digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.)
      Korm. rendelet szerint a szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában meg kell felelnie az alábbi
      követelményeknek (szerződésszerű teljesítés):
          1. meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek,
             típusnak,  valamint  rendelkeznie  kell  a  szerződésben  meghatározott
             funkcionalitással,  kompatibilitással,  interoperabilitással  és  egyéb,  a  szerződés
             szerinti jellemzőkkel;
          2. alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a
             fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor a vállalkozás tudomására hozott,
             és amelyet a vállalkozás elfogadott;
          3. rendelkeznie  kell  a  szerződésben  meghatározott  valamennyi  tartozékkal,
             használati útmutatóval – ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a
             telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást –; és
          4. biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.      
      Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön – a fenti követelmények teljesülése
      mellett – a szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak:      
          1. alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás
             esetén  jogszabály,  műszaki  szabvány  vagy  műszaki  szabvány  hiányában  az
             irányadó magatartási kódex előír;
          2. rendelkeznie  kell  a  fogyasztó  által  észszerűen  elvárható  azon  mennyiséggel,
             minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel - különösen a funkcionalitás, a
             kompatibilitás,  a  hozzáférhetőség,  a  folyamatosság  és  a  biztonságosság
             tekintetében -, amely azonos típusú szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe véve
             a  vállalkozás,  annak  képviselője  vagy  az  értékesítési  láncban  részt  vevő  más
             személy a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános - különösen
             hirdetésben vagy címkén tett - kijelentését;
          3. rendelkeznie  kell  a  fogyasztó  által  észszerűen elvárható  tartozékokkal  és
             útmutatókkal - ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást -; és
          4. meg  kell  felelnie  a  vállalkozás  által  a  szerződéskötést  megelőzően  mintaként,
             modellként  bemutatott  vagy  próbaverzióként  elérhetővé  tett  szolgáltatás
             tulajdonságainak, leírásának.
      A  szolgáltatásnak  nem  kell  megfelelnie  a fenti nyilvános  kijelentésnek,  ha  a  kötelezett
      bizonyítja, hogy:
          1. a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie;
          2. a  nyilvános kijelentést  a  szerződéskötés  időpontjáig  már  megfelelő  módon helyesbítették; vagy
          3. a  nyilvános  kijelentés  a  jogosult  szerződéskötési  elhatározását  nem befolyásolhatta.
e.)   Az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások
      nyújtására irányuló szerződések esetén:
      Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított 1
      (egy) éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e
      vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével  összeegyeztethetetlen.  E bekezdés a
      digitális elemeket tartalmazó árura is alkalmazandó. Ha a digitális elemeket tartalmazó áru
      esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott
      időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a vállalkozást terheli
      annak  bizonyítása,  hogy  a  fenti  időtartam  alatt  felismert  hibával  érintett  szolgáltatás  a
      szerződés szerinti teljesítés időszakában szerződésszerű volt.      
f.)   Hibás teljesítési vélelem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint:      
      Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell,
      hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés
      időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével
      összeegyeztethetetlen.      
g.)   Kellékszavatossági jogok:
      Olyan  szerződés  alapján,  amelyben  a  felek  kölcsönös  szolgáltatásokkal  tartoznak,  a
      kereskedő a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.
h.)   Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint:
           1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági
              jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kereskedőnek – másik kellékszavatossági
              igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne,
              figyelembe  véve  a  szolgáltatás  hibátlan  állapotban  képviselt  értékét,  a
              szerződésszegés súlyát és  a  kellékszavatossági  jog teljesítésével  a  jogosultnak
              (vásárlónak) okozott érdeksérelmet; vagy
           2. az  ellenszolgáltatás  arányos  leszállítását  igényelheti,  a  hibát  a  kötelezett
              költségére  maga  kijavíthatja  vagy  mással  kijavíttathatja,  vagy  a  szerződéstől
              elállhat,  ha  a  kötelezett  a  kijavítást  vagy  a kicserélést  nem  vállalta,  e
              kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy
              kicseréléshez  fűződő  érdeke  megszűnt.  Az  ellenszolgáltatás  leszállítása  akkor
              arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés
              esetén  járó,  valamint  a  fogyasztó  által  ténylegesen  megkapott  áru  értékének
              különbözetével.
              Kivéve: Fogyasztó  és  vállalkozás  közötti – ingó  dolognak  minősülő  áru
              adásvételére,  digitális  tartalom  szolgáltatására  vagy  digitális  szolgáltatások
              nyújtására  irányuló – szerződés  esetén  a  fogyasztó  kellékszavatossági  jogai
              gyakorlása  keretében  a  hibát  a  kötelezett  költségére  maga  nem  javíthatja  ki,
              illetve mással sem javíttathatja ki azt.
i.)   A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult (vásárló) által elvárható
      rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult (vásárló) érdekeit kímélve
      kell  elvégezni.  Jelentéktelen  hiba miatt elállásnak nincs helye. Az  áru kijavításának  vagy
      kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani,
      amikor a fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.
      A  vállalkozás  megtagadhatja  az  áru  szerződésszerűvé  tételét,  ha  a  kijavítás,  illetve  a
      kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a vállalkozásnak,
      figyelembe  véve  valamennyi  körülményt,  ideértve  a  szolgáltatás  hibátlan  állapotban
      képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.      
j.)   A fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás
      arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha
          1. a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de
             részben  vagy  egészben  nem  teljesítette  a  meghatározott  feltételeket,  vagy
             megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;
          2. ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte
             az áru szerződésszerűvé tételét;
          3. a  teljesítés  hibája  olyan  súlyú,  hogy  azonnali  árleszállítást  vagy  az  adásvételi
             szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
          4. a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből
             nyilvánvaló,  hogy  a  vállalkozás  észszerű  határidőn  belül  vagy  a  fogyasztónak
             okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.
k.)   Áttérés más kellékszavatossági jogra:
      A jogosult (vásárló) a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel
      okozott költséget köteles a kereskedőnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kereskedő
      adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.        
l.)   A hiba közlése:
      A jogosult (vásárló) a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel
      közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított 2
      (két) hónapon  belül  közölt  hibát  késedelem  nélkül  közöltnek  kell  tekinteni.  A  közlés
      késedelméből eredő kárért a jogosult (vásárló) a felelős.  
m.)   A kellékszavatossági igény elévülése:
      A jogosult (vásárló) kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 1 (egy) év
      alatt  évül  el.  Fogyasztó  és  vállalkozás  közötti  szerződés  esetén  a  fogyasztó
      kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 2 (két) év alatt évül el. Ha a
      fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési
      időben is megállapodhatnak azonban 1 (egy) évnél rövidebb elévülési határidő ebben az
      esetben sem köthető ki érvényesen. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek
      az a része, amely alatt a jogosult (vásárló) a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.        
      A  dolognak  a  kicseréléssel  vagy  a  kijavítással  érintett  részére  a  kellékszavatossági  igény
      elévülése  újból  kezdődik.  Ezt  a  szabályt  kell  alkalmazni  arra  az  esetre  is,  ha  a  kijavítás
      következményeként új hiba keletkezik.  
n.)   Költségviselés:
      A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kereskedőt terhelik. Ha a
      dolog  meghibásodásában  a  jogosultat  (vásárlót)  terhelő  karbantartási  kötelezettség
      elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket
      közrehatása  arányában  a  jogosult  (vásárló)  köteles  viselni,  ha  a  dolog  karbantartására
      vonatkozó  ismeretekkel  rendelkezett,  vagy  ha  a  kereskedő  e  tekintetben  tájékoztatási
      kötelezettségének eleget tett.
p.)   A  fogyasztó adásvételi  szerződés  megszüntetésére  vonatkozó  kellékszavatossági  joga  a
      vállalkozásnak  címzett,  a  megszüntetésre  vonatkozó  döntést  kifejező  jognyilatkozattal gyakorolható.
q.)   Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott
      részét  érinti,  és  azok  tekintetében  a  szerződés  megszüntetésére  vonatkozó  jog
      gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru
      tekintetében  szüntetheti  meg,  de  az  azokkal  együtt  szerzett  bármely  egyéb  áru
      vonatkozásában is megszüntetheti, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak
      a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.
r.)   Ha a fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján
      szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy
           1. a fogyasztónak a vállalkozás költségére vissza kell küldenie a vállalkozásnak az érintett árut; és
           2. a  vállalkozásnak  haladéktalanul  vissza  kell  térítenie  a  fogyasztó  részére  az
              érintett  áru  vonatkozásában  teljesített  vételárat,  amint  az  árut  vagy  az  áru
              visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

2./ TERMÉKSZAVATOSSÁG:

a.)   Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (továbbiakban: termék) hibája esetén a
      fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás
      megfelelő  határidőn  belül,  a  fogyasztó  érdekeinek  sérelme  nélkül  nem  lehetséges – a
      terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által
      történt  forgalomba  hozatalakor  hatályos  minőségi  követelményeknek,  vagy  nem
      rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
b.)   Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
c.)   A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy:
           1. a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta
              vagy forgalmazta;
           2. a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika
              állása szerint nem volt felismerhető; vagy
           3. a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
d.)   Csere  esetén  a  kicserélt  termékre,  kijavítás  esetén  a  termék  kijavítással  érintett  részére
      vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.
e.)   Közlési és igényérvényesítési határidők:
      A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A
      hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek
      kell  tekinteni.  A  közlés  késedelméből  eredő  kárért  a  fogyasztó  felelős. A  gyártót  a
      termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított 2 (két)
      évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.
f.)   Termékszavatosság tulajdonosváltozás esetén:
      A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos
      érvényesítheti a gyártóval szemben.

3./ JÓTÁLLÁS:

a.)   A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott és a hivatkozott jogszabály
      1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre jótállási kötelezettség terjed ki. A
      jótállási  kötelezettség  teljesítése  azt  a  vállalkozást  terheli,  amelyet  a  fogyasztóval  kötött
      szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő
      jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.
b.)   Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket
      vállal, a jótállás alapján a vállalkozást megillető  jogok a fogyasztó  és vállalkozás közötti
      szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.
c.)   Önkénes jótállás esetén: Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal, a jótállás időtartama
      alatt  a  szerződés  megkötésekor  vagy  azt  megelőzően  rendelkezésre  álló,  kapcsolódó
      reklámokban foglalt feltételek szerint felel a hibás teljesítésért.  
      Ha a jótállási nyilatkozatban foglalt feltételek a fogyasztóra nézve kevésbé kedvezőek, mint
      a  kapcsolódó  reklámok  szerinti  feltételek,  akkor  a  jótállásra  kötelezett  a  kapcsolódó
      reklámokban foglalt jótállásra vonatkozó feltételek szerint felel a hibás teljesítésért, kivéve,
      ha a szerződés megkötése előtt a kapcsolódó reklámokat a jótállási nyilatkozatban foglalt
      feltétellel azonos vagy hasonló tartalommal helyesbítették.      
d.)   A  jótállás  időtartama az  egyes  tartós  fogyasztási  cikkekre  vonatkozó  kötelező  jótállásról  szóló
      151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet rendelkezései szerint:
      ➢    10.000 Ft -ot, azaz Tízezer forint -ot elérő, de 100.000 Ft -ot, azaz Százezer forint
           -ot meg nem haladó eladási ár esetén 1 (egy) év,
      ➢    100.000  Ft -ot,  azaz  Százezer  forint -ot meghaladó,  de 250.000  Ft -ot,  azaz
           Kettőszázötvenezer forint-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 (két) év,
      ➢    250.000 Ft -ot, azaz Kettőszázötvenezer forint-ot eladási ár felett 3 (három) év.
e.)   Aki jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jogszabályban foglalt feltételek szerint
      köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja,
      hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
f.)   A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe
      helyezést  a  vállalkozás  vagy  annak  megbízottja  végzi,  az  üzembe  helyezés  napjával
      kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 (hat) hónapon túl
      helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.
g.)   A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás
      napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt
      rendeltetésszerűen nem használhatta.
h.)   Jótállási jogosultság tulajdonosváltozás esetén:
      A  jótállásból  eredő  jogokat  a  dolog  tulajdonjogának  átruházása  esetén  az  új  tulajdonos
      érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.      
i.)   Jótállási jegyre vonatkozó rendelkezések az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező
      jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:        
      A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére
      bocsátani  olyan  formában,  amely  a  jótállási  határidő  végéig  biztosítja  a  jótállási  jegy
      tartalmának  jól  olvashatóságát.  A  jótállási  jegyet  közérthetően  és  egyértelműen,  magyar
      nyelven kell megfogalmazni.      
j.)   A  jótállásból  eredő  jogok  a  jótállási  jeggyel  érvényesíthetőek,  amelynek  nem  tehető
      feltételévé  a  fogyasztási  cikk  felbontott  csomagolásának  a  fogyasztó  általi visszaszolgáltatása.      
k.)   A  jótállási  jegy  szabálytalan  kiállítása  vagy  a  jótállási  jegy  fogyasztó  rendelkezésére
      bocsátásának  elmaradása  a  jótállás  érvényességét  nem  érinti.  A  jótállási  jegy  fogyasztó
      rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell
      tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról
      szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az
      esetben  a  jótállásból  eredő  jogok  az  ellenérték  megfizetését  igazoló  bizonylattal érvényesíthetőek.
l.)   A vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja a fogyasztó részére. A fogyasztó
      részére  elektronikusan  átadott  számla  jótállási  jegyként  akkor  fogadható  el,  ha  tartalma
      megfelel a rendelet jótállási jegyre vonatkozó előírásainak is. A vállalkozás a jótállási jegy
      elektronikus  úton  való  átadására  legkésőbb  a  termék  átadását  vagy  üzembe  helyezését
      követő napon köteles. Ha a vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem
      közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja
      azt a fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási
      idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell. A vállalkozás
      a  jótállási  jegy  elektronikus  úton  történő  átadására  legkésőbb  a  termék  átadását  vagy
      üzembehelyezését követő napon köteles.
m.)   Önkéntes jótállás esetén:        
      Jótállási  nyilatkozat vonatkozó  rendelkezések a  fogyasztó  és  vállalkozás  közötti,  az  áruk
      adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló
      szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint:        
      A  jótállási  nyilatkozatot  tartós  adathordozón  kell  a  fogyasztó  rendelkezésére  bocsátani,
      legkésőbb  az  áru  teljesítésének  időpontjában.  A  jótállási  nyilatkozatot  egyértelmű,  jól
      érthető szövegezéssel kell megfogalmazni.
      A jótállási nyilatkozatban fel kell tüntetni:  
          1. az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése esetén a
             fogyasztót  a  jogszabály  szerinti  kellékszavatossági  jogok  gyakorlása
             térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti;
          2. a jótállásra kötelezett nevét és címét;
          3. a fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást;
          4. azon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik;
          5. a jótállás feltételeit.
n.)   A jótállási nyilatkozatot magyar nyelven is a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
o.)   A jótállási igény érvényesítése:
      ➢    A  fogyasztó  a  kijavítás iránti  igényét  választása  szerint  a  vállalkozás  székhelyén,
           bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett
           javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.   
      ➢    A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
      ➢    Kijavítás  iránti  igény  teljesítésekor  a  vállalkozásnak  vagy – a  javítószolgálatnál
           közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálatnak a jótállási
           jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:      
           a) a  kijavítás  iránti  igény  bejelentésének  és  a  kijavításra  történő  átvételnek  az
           időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását,
           b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá
           c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, valamint
           d) gépjármű esetében a kilométeróra állását.           
      ➢    Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie
           a kicserélés tényét és időpontját.
      ➢    Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első
           alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a
           fogyasztási  cikk  nem  javítható,  a  fogyasztó  eltérő  rendelkezése  hiányában  a
           vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 (nyolc) napon belül kicserélni.  
           Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által
           bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az
           általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán –
           feltüntetett vételárat 8 (nyolc) napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
      ➢    Ha  a  fogyasztási  cikk 3  (három) alkalommal  történő  kijavítást  követően  ismét
           meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári
           Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó
           nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási
           cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles
           a fogyasztási cikket 8 (nyolc) napon belül kicserélni.  
      ➢    Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó
           által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton –
           az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán
           – feltüntetett vételárat 8 (nyolc) napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
      ➢    Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől
           számított 30. napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a
           vállalkozás  köteles  a  fogyasztási  cikket  a  harmincnapos  határidő  eredménytelen
           elteltét követő 8 (nyolc) napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs
           lehetőség,  a  vállalkozás  köteles  a  fogyasztó  által  bemutatott,  a  fogyasztási  cikk
           ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló
           törvény  alapján  kibocsátott  számlán  vagy  nyugtán – feltüntetett  vételárat  a
           harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a
           fogyasztó részére visszatéríteni.
      ➢    A fentiek szerinti előírás a jogszabály 1. melléklet 8. pontjában felsorolt fogyasztási
           cikkek közül az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra,
           segédmotoros  kerékpárra,  személygépkocsira,  lakóautóra,  lakókocsira,  utánfutós
           lakókocsira,  utánfutóra,  valamint  a  jogszabály  1.  melléklet  9.  pontjában
           meghatározott motoros vízi járműre nem vonatkoznak.
      ➢    A  rögzített  bekötésű,  illetve  a 10  (tíz) kg -nál  súlyosabb,  vagy  tömegközlekedési
           eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével
           – az üzemeltetés helyén kell megjavítani.
      ➢    Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint
           az  el- és  visszaszállításról  a  vállalkozás,  vagy – a  javítószolgálatnál  közvetlenül
           érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.
      ➢    Ha  a  fogyasztó  a  fogyasztási  cikk  meghibásodása  miatt  a  vásárlástól  (üzembe
           helyezéstől)  számított 3  (három) munkanapon  belül  érvényesít  csereigényt,  a
           vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. §
           (2)  bekezdés  a)  pontja értelmében  aránytalan  többletköltségre,  hanem  köteles  a
           fogyasztási  cikket  kicserélni,  feltéve,  hogy  a  meghibásodás  a  rendeltetésszerű
           használatot akadályozza.

8. § PANASZKEZELÉS

a.)   A kereskedő a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014
      (II.26.) Kormány rendelet rendelkezései szerint tájékoztatja a vásárlót a panaszkezeléséről:  
b.)   A PHARMA KÍGYÓ KFT. minden beérkezett reklamációra és panaszra reagál és minden
      általa elkövetett  hiba,  félreértés vagy  probléma esetén  a  legnagyobb  rugalmassággal – a
      vásárló érdekeit szem előtt tartva – jár el.
c.)   A vásárló a panaszát a kereskedőhöz kizárólag az alábbi elérhetőségeken tudja írásban benyújtani:
      A Kereskedő levelezési címe: 6720 Szeged, Klauzál tér 3.
      E-mail: kigyopatika@kigyopatika.hu
d.)   A  kereskedő  a vásárlói  panasz  esetén a  fogyasztóvédelemről  szóló  1997.  évi  CLV.  törvény
      rendelkezései alapján jár el. A fogyasztó a kereskedőnek a magatartására, tevékenységére
      vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a kereskedővel. A
      szóbeli  panaszt  a  kereskedő  azonnal  megvizsgálja,  és  szükség  szerint  orvosolja.  Ha  a
      fogyasztó  a  panasz  kezelésével  nem  ért  egyet,  vagy  a  panasz  azonnali  kivizsgálása  nem
      lehetséges, a kereskedő a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul
      köteles jegyzőkönyvet felvenni.
      A PHARMA KÍGYÓ KFT.    a reklamációt a bejelentést követő 5 (öt) munkanapon belül
      kivizsgálja. Az írásbeli panaszt a kereskedő a panasz kézhezvételétől számított 30 (harminc)
      napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.   
e.)   A kereskedő a válasz másolati példányát 5 (öt) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző
      hatóságoknak kérés esetén bemutatni.   
f.)   A panasz elutasítása esetén a kereskedő írásban tájékoztatja arról a vásárlót, hogy panaszával
      – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.        
      A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy
      tartózkodási  helye  szerinti  békéltető  testület  székhelyét,  telefonos  és  internetes
      elérhetőségét, valamint levelezési címét.  
      A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében
      igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. A békéltető testület eljárásában a kereskedőt
      együttműködési kötelezettség terheli.   
g.)   A vásárló a kifogásaival, panaszaival az alábbi szervezetekhez fordulhat:
      Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
      Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője
      Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.  
      Telefon: +36-28/529-190
      E-mail: ugyfel@szegedvaros.hu
      Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal  
      Műszaki Hatósági Főosztály  
      Fogyasztóvédelmi Osztály
      6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
      Postacím: 6701 Szeged, PF: 542.
      Telefonszám: +36 62 680 530
      Telefax: +36 62 680 531
      E-mail: fogyasztovedelem@csongrad.gov.hu    
      További információ:
      https://www.kormanyhivatal.hu/hu      
      Szakmai Felügyeleti Szerv:        
      NNGYK KELET-MAGYARORSZÁGI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY
      6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 5.      
      Tel.: 06-76/516-839
      E-mail: tisztigyogyszeresz.kelet@nngyk.gov.hu      
      Betegjogi Képviselő:      
      Dr. Komjáti Andrea  
      Tel.: 06-20/489-9537 (MUNKAIDŐBEN)
      E-mail: komjati.andrea@obdk.hu
      Adatvédelmi Tisztviselő:
      Dr. Kis Virág
      Tel.: 06-30/902-9232 (MUNKAIDŐBEN)
      E-mail: viragdrkis@gmail.com      
h.)   Békéltető testület:
      A  békéltető  testület  hatáskörébe  tartozik  a  fogyasztói  jogvita  bírósági  eljáráson  kívüli
      rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése
      céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben
      döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének
      biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot
      ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
      A  békéltető  testület  eljárásának  részletszabályait a  fogyasztóvédelemről  szóló  1997.  évi  CLV.
      törvény 18. § - 37/A. § tartalmazza.

A békéltető testületek felsorolása:

Baranya Megyei Békéltető Testület         
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.     
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.     
Telefonszáma: (72) 507-154                 
Fax száma: (72) 507-152                
E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532
Fax száma: (76) 501-538
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület             
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.        
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775                    
Fax száma: (66) 324-976                
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület                 
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.     
Telefonszáma: (1) 488-2131            
Fax száma: (1) 488-2186                
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület  
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület             
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.                               
Telefonszáma: (22) 510-310             
Fax száma: (22) 510-312               
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület             
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.             
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.                                   
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745       
Fax: 06-52-500-720                 
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület                         
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.      
Telefonszáma: (56) 510-610             
Fax száma: (56) 370-005                 
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület  
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület                
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a                      
Telefonszám: (32) 520-860            
Fax száma: (32) 520-862               
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Telefonszáma: 06-1-269-0703
Fax száma: 06-1-269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület             
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.           
Telefonszáma: (82) 501-000            
Fax száma: (82) 501-046                 
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület                                                       
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület    
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661        
Fax száma: (74) 411-456            
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület   
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.      
Telefonszáma: (88) 814-111             
Fax száma: (88) 412-150           
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525                                              
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu
 
i.)   Európai Bizottság online vitarendezési platform:      
      A vásárlónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással
      kapcsolatos  panaszát  online  vitarendezési  eljárás  keretében  kezdeményezze  panasza
      bíróságon kívüli rendezését.  
      Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti, valamint szintén ezen
      az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről:
      https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
j.)   Bírósági eljárás:
      Fogyasztó jogosult  a  fogyasztói  jogvitából  származó  követelésének  bíróság  előtti
      érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
      valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

9. § A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

a.)   Internetes  vásárlások  esetén a  vásárló a  szerződéstől a  termék,  több termék egyidejű
      megrendelése,  de  eltérő  időpontokban  történő  szállítása  esetén  pedig  az  utoljára
      szolgáltatott termék átvételét követő 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül elállhat, ezt
      a jogát az említett határidőn belül a 45/2014. (II.26.) 22. § szakasz alapján a jelen ÁSZF
      mellékletét képező nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű
      nyilatkozat útján gyakorolhatja.  
b.)   Ezen elállási  jogát a szerződés megkötésétől a termék megérkezéséig  rendelkezésre álló
      időben is gyakorolhatja. A vásárló áruátvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék,
      illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál a kereskedő köteles a vásárló által kifizetett
      vételár összegét haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14
      (tizennégy) napon  belül  visszatéríteni. A  vásárlónak visszajáró  összeget  a  vevővel  előre
      egyeztetett fizetési módnak megfelelően térítjük vissza. A vásárló által kifizetett összeget a
      kereskedő mindaddig visszatarthatja, amíg az elállási jogot érvényesítő vevő a terméket nem
      küldte vissza, vagy a visszaküldés tényét kétséget kizáróan nem igazolta.  
c.)   A  fogyasztó  köteles  a  terméket  indokolatlan  késedelem  nélkül,  de  legkésőbb  elállási
      nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni vagy átadni. A
      határidő  betartottnak  minősül,  ha  a 14  (tizennégy) napos  határidő  letelte  előtt  elküldi  a terméket.
d.)   A  fogyasztó  az  elállási  vagy  felmondási  jogát  szolgáltatás  nyújtására  irányuló  szerződés
      esetében  a  szerződés  megkötésének  napjától  számított 14  (tizennégy) napon  belül gyakorolhatja.
e.)   A fogyasztó viseli  az  elállás  esetén,  az  áru  visszaszolgáltatásával  kapcsoltban  felmerült
      közvetlen költséget. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási
      módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből
      eredő többletköltségeket.        
f.)   A PHARMA KÍGYÓ KFT.    jogosult az értékcsökkenés miatti  levonást alkalmazni,  ha a
      vásárló a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges
      használatot meghaladó mértékben használta a terméket.        
g.)   Amennyiben a vásárlónak van rá módja a praktikusabb és gyorsabb ügyintézés érdekében
      ajánljuk, hogy a terméket eredeti, sértetlen állapotban és a csomagolásával együttesen küldje
      vissza a fenti címre.      
h.)   Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát:   
           1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének
              teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes
              beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás
              egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
           2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac
              vállalkozás  által  nem  befolyásolható,  a 20.  §  (2)  bekezdésében meghatározott
              határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
           3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján
              vagy  kifejezett  kérésére  állítottak  elő,  vagy  olyan  termék  esetében,  amelyet
              egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
           4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
           5. olyan  zárt  csomagolású  termék  tekintetében,  amely  egészségvédelmi  vagy
              higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
           6. olyan  termék  tekintetében,  amely  jellegénél  fogva  az  átadást  követően
              elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
           7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás
              által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról
              a  felek  az  adásvételi  szerződés  megkötésekor  állapodtak  meg,  azonban  a
              szerződés  teljesítésére  csak  a  megkötéstől  számított  harmincadik  napot
              követően kerül sor;
           8. olyan  vállalkozási  szerződés  esetében,  amelynél  a  vállalkozás  a  fogyasztó
              kifejezett  kérésére  keresi  fel  a  fogyasztót  sürgős  javítási  vagy  karbantartási
              munkálatok elvégzése céljából;
           9. lezárt  csomagolású  hang-,  illetve  képfelvétel,  valamint  számítógépes szoftver
              példányának  adásvétele  tekintetében,  ha  az  átadást  követően  a  fogyasztó  a
              csomagolást felbontotta;
           10. hírlap,  folyóirat  és  időszaki  lap  tekintetében,  az  előfizetéses  szerződések
              kivételével;
           11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
           12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás,
              személygépjármű-kölcsönzés,  étkeztetés  vagy  szabadidős  tevékenységekhez
              kapcsolódó  szolgáltatásra  irányuló  szerződés  esetében,  ha  a  szerződésben
              meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
           13. a  nem  tárgyi  adathordozón  nyújtott  digitális  adattartalom  tekintetében,  ha  a
              vállalkozás  a  fogyasztó  kifejezett,  előzetes  beleegyezésével  kezdte  meg  a
              teljesítést,  és  a  fogyasztó  e beleegyezésével  egyidejűleg  nyilatkozott  annak
              tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállás
              jogát.

10. § A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

a.)   Az interneten történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és
      korlátinak  ismeretét  és  elfogadását,  különös  tekintettel  a  technikai  adottságokra  és  a
      felmerülő hibákra.
b.)   A  PHARMA  KÍGYÓ  KFT.    semmilyen  módon  nem  felelős  az  alább  felsorolt
      körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek vagy következtek be:   
           1. az interneten küldött és/vagy fogadott, nem a kereskedőtől származó bármilyen
              adat vagy információ okozta problémákért;
           2. az  internetes  hálózat  bármilyen  működési  hibájáért,  ami  megakadályozza  a
              webáruház akadálytalan működését és a vásárlást;
           3. bármilyen adatvesztésért;
           4. bármely  a  folyamatban  alkalmazott  szoftver  nem  megfelelő  működésének következményeiért;
           5. a  szolgáltató  hálózatban  bármilyen  programhiba,  rendkívüli  esemény  vagy
              technikai hiba következményeiért.

11. § ADATVÉDELEM

A PHARMA  KÍGYÓ  KFT.  kinyilvánítja,  hogy  adatkezelési  tevékenységét – a  megfelelő  belső
szabályok,  technikai  és  szervezési  intézkedések  meghozatalával – úgy  végzi,  hogy  az  minden
körülmények között megfeleljen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETÉNEK – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi  rendelet,  a  továbbiakban:  Rendelet) – továbbá  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.  
Az Adatvédelmi Tájékoztató a https://kigyopatika.hu/ adatvédelem weboldalon elérhető.

12. § SZERZŐI JOG

a.)   A honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a szolgáltatás
      elemei  szerzői  jogi  védelem  vagy  más  szellemi  alkotáshoz  fűződő  jog  (így  különösen
      védjegyoltalom) alatt állhatnak.
b.)   A PHARMA KÍGYÓ KFT.    a szerzői jogi jogosultja vagy  a feljogosított felhasználója a
      honlapon, valamint a honlapon keresztül elérhető termékek / szolgáltatások nyújtása során
      megjelenített  valamennyi  tartalomnak:  bármely  szerzői  műnek,  illetve  más  szellemi
      alkotásnak  (ideértve többek  közt  valamennyi  grafikát  és  egyéb  anyagokat,  a  honlap
      felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
c.)   A honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése
      vagy  kinyomtatása  magáncélú  felhasználás  céljából  vagy  a kereskedő előzetes  írásbeli
      hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például
      adatbázisban  történő  tárolás,  továbbadás,  közzé- vagy  letölthetővé  tétel,  kereskedelmi
      forgalomba hozatal – kizárólag a kereskedő előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
d.)   A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a honlap
      használata,  illetve  az  ÁSZF  egyetlen  rendelkezése  sem  biztosít  jogot fogyasztónak  a
      honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.        
      A honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes
      többszörözésen  és  a  magáncélú  másolatkészítésen  túl e  szellemi  alkotások  a kereskedő
      előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
e.)   A honlapon található tartalomról csak linkelt hivatkozással lehet információkat felhasználni
      az interneten, a következő feltételek betartása mellett:
      ➢    Jól  látható  módon,  link  formájában  meg  kell  jelölni  a  forrást.  A linknek az  adott
           tartalmi elemre kell mutatnia.
      ➢    A https://kigyopatika.hu/ fő  vagy  aloldalainak más  weboldalba  történő  beágyazása
           (például frame-ek segítségével) nem engedélyezett.
      ➢    A linkelő honlap nem keltheti azt a benyomást, hogy a https://kigyopatika.hu/ vagy a
           kereskedő támogatja az adott oldalon kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét
           vagy  megvásárlását,  kivéve,  ha  erről  a kereskedővel,  mint  szerződő  féllel  kötött
           írásbeli szerződés másképpen rendelkezik.
      ➢    A  linkelő  honlap  nem  szolgáltathat  vagy  tartalmazhat  valótlan  információt  a
           https://kigyopatika.hu/ illetve  a kereskedő és  a  linkelő  honlap  fenntartója  között
           fennálló jogviszonyról és általában a kereskedő egyéb szolgáltatásairól.
      ➢    A  linkelő  honlap  nem  tartalmazhat  jogszabályt,  harmadik  személy  jogait,  vagy  a
           közízlést sértő tartalmat.
      ➢    A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a kereskedő jogosult a honlapra
           mutató link azonnali eltávolíttatására, ha az oldal üzemeltetője azt felszólítás ellenére
           sem távolítja el, továbbá jogosult arra is, hogy a jogsértéssel összefüggő és felmerült
           kárának megtérítését követelje.
f.)   A  kereskedő fenntartja  minden  jogát a  honlap minden  elemére,  különös  tekintettel  a
      https://kigyopatika.hu/ domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint
      az internetes reklámfelületeire.  
g.)   Tilos  minden  olyan  tevékenység,  amely  a kereskedő adatbázisának  kilistázására,
      rendszerezésére,  archiválására,  feltörésére  (hack),  forráskódjainak  visszafejtésére  irányul,
      kivéve, ha erre a kereskedő külön engedélyt ad.
h.)   Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a
      kereskedő által  rendelkezésre  bocsátott  felület,  illetve  keresőmotorok  megkerülésével  a
      kereskedő adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő
      adatokat felülírni.

13. § ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

a.)   Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a felek jogviszonyára a
      Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törtvény,
      a  távollevők  között  kötött  szerződésekről  szóló  17/1999.  (II.5)  Korm.  rendelet,  a  fogyasztó  és a
      vállalkozás  közötti  szerződések  részletes  szabályairól  szóló  45/2014.  (II.  26.)  Korm.  rendelet,  a
      fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező
      jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet valamint a digitális tartalom szolgáltatására és
      digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.)
      Korm. rendelet továbbá a mindenkori fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadóak.
b.)   Jelen ÁSZF rendelkezéseit a PHARMA  KÍGYÓ  KFT. – a  vonatkozó  hatályos  magyar
      jogszabályi  rendelkezésekkel  összhangban – egyoldalúan  jogosult  megváltoztatni, módosítani és/vagy kiegészíteni.        
c.)   A PHARMA KÍGYÓ KFT. az adataiban bekövetkezett minden változást és a szerződés
      teljesítése  szempontjából  lényeges  egyéb  változásokat  köteles 15  (tizenöt) napon  belül
      írásban közölni és azt a honlapján közzétenni.
d.)   A PHARMA KÍGYÓ KFT. internetes honlapját https://kigyopatika.hu/ látogatók kötelesek
      rendszeresen tájékozódni jelen ÁSZF módosításai tekintetében.

      Amennyiben a vásárló jelen ÁSZF módosításának hatálybalépését követően továbbra is
      látogatja a weboldalt és megrendelést ad le, azt a kereskedő jogosult úgy értelmezni, hogy
      vásárló az ÁSZF módosítását elfogadta.
 
Szeged, 2024. március 27.
                                       ………………………………………………………………………………
                                                                  PHARMA KÍGYÓ KFT.  
                                                 (képviseli: Gyurisné Dr. Török Éva ügyvezető)

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez
    - elállási/felmondási nyilatkozatminta -

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:
Cégnév:
Székhely:
Cg:  
Adószám:  
 
Alulírott/ak …………………………………………………………………………………………………………………… kijelentem/kijelentjük, hogy
gyakorlom/gyakoroljuk  elállási/felmondási  jogomat/jogunkat  az  alábbi  termék/ek  adásvételére
vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:  
 
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
 
A fogyasztó(k) neve: ……………………………………………………………………………
 
A fogyasztó(k) címe: ……………………………………………………………………………
 
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) ……………………………………………………………………………
 
Kelt: